• phone (15 خط) 88894704 21 98+

  تماس با دفتر مرکزی تهران

 • sms info@pioneerslogistics.com

  ارسال سریع استعلامات

 • en English
 • (15 خط) 88894704 21 98+

  تماس با دفتر مرکزی تهران

 • info@pioneerslogistics.com

  ارسال سریع استعلامات

تیم بارفرابری راهیان

تیم ما

تیم ما رمز موفقیت ماست. هر یک از کارمندان ما در نوع خود شگفت انگیز هستند، اما همه آنها در کنار هم و با تجربیات با ارزششان همان چیزی هستند که بارفرابری راهیان را به مجموعه ای با ارزش تبدیل می کند.

 

مدیریت عامل:

آقای مهرداد فرزینی

manager@PioneersLogistics.com

 

رئیس هیئت مدیره:

آفای رسول جعفری

 

بخش عملیات، لجستیک و اسناد:

مدیریت عملیات؛ خانم الناز فتوتی خواه

opsmanager@pioneerslogistics.com

خانم فریبا پیروی

import@pioneerslogistics.com

خانم آنت آقامیان

ops@pioneerslogistics.com

امور مشتریان؛ قای سیامک سبیانی

cs@pioneerslogistics.com

 

بخش فروش:

مدیریت فروش؛ خانم مستی موسوی

salesmanager@pioneerslogistics.com

آقای رسول امانی

sales1@pioneerslogistics.com

آقای امید محمد زاده

sales2@pioneerslogistics.com

آقای محمود اسماعیلی

sales3@pioneerslogistics.com

آقای کاوه گودرزی

sales4@pioneerslogistics.com